Onze stichting geeft donaties aan:

Culturele- Sociale en andere doeleinden
in de v/m gemeenten Gaasterlân-Sleat en Nijefurd

(niet voor individuele aanvragen)

Cultureel

openluchtspel, concerten, tentoonstelling, audiotour, toneel
kunstmarkt, culturele middag/avond
restauratie kerkorgel -kerktoren -molen, aanpassing museum
etc.

Sociaal

ondersteuning vrijwilligerswerk bij speciale gelegenheden,
georganiseerde vakantie of boottocht mindervaliden
ontspanning mantelzorgers in groepsverband etc.

Voor jongeren

muzieklessen via korpsen
sportproject, gympakjes, speeltoestellen in de buurt en schoolplein
musical, zomerkamp jonge mantelzorgers etc.

Voor ouderen

fitnessdag 65+, duofiets, via organisatie bootreis
digitale scholing, Jeu de Boulesbaan etc.

Divers

renovatie/uitbreiden dorpshuis/sport-verenigingsgebouw
digitaliseren archief, historisch onderzoek
speciale festivals, toeristische activiteit etc.

Welkom op de website van
Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer

Op de website vindt u informatie over onze stichting, onze doelstelling en hoe u een financiële bijdrage kunt aanvragen. Onze stichting is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Door middel van de knoppen aan de bovenzijde kunt u naar de gewenste informatie gaan.

DOEL

Onze stichting stelt gelden beschikbaar voor liefdadige-, culturele-, sociale- of andere doeleinden, uitsluitend besteedbaar in de regio van de voormalige gemeenten Gaasterlân-Sleat en Nijefurd.
Deze regio betreft de volgende dorpen en steden:

Gaasterlân-Sleat

Balk
Oudemirdum
Bakhuizen
Sloten
Wijckel
Nijemirdum
Harich
Sondel
Elahuizen
Oudega
Rijs
Ruigahuizen
Mirns
Kolderwolde


Nijefurd

Workum
Koudum
Stavoren
Hindeloopen
Warns
Hemelum
It Heidenskip
Molkwerum
Scharl
Nijhuizum
Gaasterlandse haas

AANVRAAG

Hoe kunt u een aanvraag voor een bijdrage indienen:

 1. Bij uw aanvraag voegt u een omschrijving en financiële opzet en geeft u ook aan welk bedrag u van ons vraagt
  .
 2. Stuur uw aanvraag met bijbehorende informatie via CONTACT of per e-mail naar info@stichtingbasbacker.nl
  Is het niet mogelijk de aanvraag per e-mail in te dienen, zend deze dan naar ons:
  .
  Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer

  De Wurdze 55
  8561 JE BALK

Deze molen stond in het land bij de boerderij onder Hemelum en staat nu in het Zuiderzeemuseum (buitenmuseum) Enkhuizen.

Goed om te weten:.

 1. Wij kunnen als wij dit nodig vinden, aanvullende gegevens vragen.
  .
 2. Wij geven geen jaarlijkse bijdrage in de exploitatie van aanvragers, noch voor het onderhoud aan diens gebouwen. In bijzondere gevallen kunnen wij hiervan afwijken.
  .
 3. Wij willen rechtstreeks corresponderen met degene voor wie de bijdrage is bedoeld. Deze dient zelf de aanvraag in te dienen.
  Aanvragen van -of door- commerciële instanties worden niet door ons gehonoreerd.
  .
 4. De aanvraag dient minimaal vier weken voor realisatie van het doel bij ons te worden ingediend.
  .
 5. Een door ons toegezegde, maar nog niet opgevraagde bijdrage is twee jaar geldig, te rekenen vanaf de datum van onze bevestiging. Indien gewenst kan vóór afloop van deze twee jaar verlenging van de termijn worden aangevraagd. 
  .
 6. Hebben wij een bijdrage uitbetaald en is/wordt deze niet binnen twee jaar, te rekenen vanaf de datum van onze bevestiging, gebruikt voor het doel waarvoor gegeven, dan dient het volledige bedrag aan ons te worden terugbetaald. 
  .
 7. Tegen ons besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.

 

GESCHIEDENIS

Wie was Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer.

Geboren 1902 – overleden 1995

jonkvrouwe-jej-bas-backer_klJonkvrouwe J.E.J. Bas Backer was een kleindochter van Baronesse van der Feltz-van Swinderen. De familie van Swinderen, oorspronkelijk uit het Groningse afkomstig, was destijds eigenaar van een zeer groot gebied in Gaasterland en omstreken. Het bezit bestond uit enige duizenden hectaren met veel boerderijen, landerijen en bossen.

De familie van Swinderen heeft zeer veel betekend voor de bevolking van Gaasterland, in het bijzonder in de crisisjaren toen de op dat moment levende Jonkheer van Swinderen vele projecten heeft opgezet teneinde de werkgelegenheid op peil te houden en dat alles uit eigen portemonnee. Via vererving kwam Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer in het bezit van vijf grote boerderijen met land in Gaasterland en omstreken, thans bestaande uit meer dan tweehonderdvijfenzestig hectare.

Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer had geen kinderen en vond het belangrijk om de lijn van de Van Swinderens voort te zetten, waardoor de opbrengst van haar bezit aan de gemeenschap ten goede zal komen.

Teneinde dit te realiseren heeft zij een stichting in het leven geroepen aan welke zij haar bezittingen naliet.

Huize Rijs Fam.van Swinderen rond 1910

CONTACT

U kunt hier uw aanvraag indienen:

  Indien van toepassing, kunt u een of meerdere bestanden toevoegen hieronder (max 5MB):

  Bestand:

  Bestand: verwijderen

  Bestand: verwijderen

  Bestand: verwijderen

  Bestand: verwijderen

  Voeg nog een bestand toe >

   

  Ik heb het Privacy-statement gelezen en ga akkoord met het verwerken van persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacy-statement.*

   

  *verplicht

   


  Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer
  De Wurdze 55
  8561 JE BALK

  KvK 41002548

  E-mail: info@stichtingbasbacker.nl

  Privacy-Statement