Welkom op de website van Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer

Op de website vindt u informatie over onze stichting, onze doelstelling en hoe u een financiële bijdrage kunt aanvragen.

 

Onze stichting is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI ).

 

Door middel van de knoppen aan de bovenzijde kunt u naar de gewenste informatie gaan.

 

Doel

Onze stichting stelt gelden beschikbaar voor liefdadige-, culturele-, sociale- of andere doeleinden, uitsluitend besteedbaar in de regio van de voormalige gemeenten Gaasterlân-Sleat en Nijefurd.
Deze regio betreft de volgende dorpen en steden:

Gaasterlân-Sleat
Balk
Oudemirdum
Bakhuizen
Sloten
Wijckel
Nijemirdum
Harich
Sondel
Elahuizen

Oudega

Rijs
Ruigahuizen
Mirns
Kolderwolde

Nijefurd
Workum
Koudum
Stavoren
Hindeloopen
Warns
Hemelum
It Heidenskip
Molkwerum
Scharl
Nijhuizum

 

Aanvraag

Hoe kunt u een aanvraag voor een bijdrage indienen:


1. Bij uw aanvraag voegt u een omschrijving en financiële opzet en geeft u ook aan welk bedrag u van ons vraagt

2. Stuur uw aanvraag met bijbehorende informatie per e-mail naar info@stichtingbasbacker.nl
    Is het niet mogelijk de aanvraag per e-mail in te dienen, zend deze dan naar ons:

    Stichting Jonkvrouwe J.E.J Bas Backer
    Stinsenwei 8
    8571 RJ HARICH

Goed om te weten:
1. Wij kunnen als wij dit nodig vinden, aanvullende gegevens vragen.
2. Wij geven geen jaarlijkse bijdrage in de exploitatie van aanvragers, noch voor het onderhoud aan diens gebouwen.
    In bijzondere gevallen kunnen wij hiervan afwijken.
3. Aanvragen van commerciele instanties worden niet door ons gehonoreerd.
4. Tegen ons besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.

 

 

Geschiedenis

Wie was jonkvrouwe J.E.J Bas Backer.

Geboren 1902 - overleden 1995

 

Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer was een kleindochter van Baronesse van der Feltz-van Swinderen. De familie van Swinderen, oorspronkelijk uit het Groningse afkomstig, was destijds eigenaar van een zeer groot gebied in Gaasterland en omstreken. Het bezit bestond uit enige duizenden hectaren met veel boerderijen, landerijen en bossen.

 

De familie van Swinderen heeft zeer veel betekend voor de bevolking van Gaasterland, in het bijzonder in de crisisjaren toen de op dat moment levende Jonkheer van Swinderen vele projecten heeft opgezet teneinde de werkgelegenheid op peil te houden en dat alles uit eigen portemonnee. Via vererving kwam Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer in het bezit van vijf grote boerderijen met land in Gaasterland en omstreken, thans bestaande uit meer dan tweehonderdvijftig hectare.

 

Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer had geen kinderen en vond het belangrijk om de lijn van de Van Swinderens voort te zetten, waardoor de opbrengst van haar bezit aan de gemeenschap ten goede zal komen.

 

Teneinde dit te realiseren heeft zij een stichting in het leven geroepen aan welke zij haar bezittingen naliet.

 

 

Contact

U kunt contact opnemen op de volgende wijze:

Mailformulier

Submitting Form...

The server encountered an error.

Dank, uw bericht is ontvangen

Adresgegevens

Stichting Jonkvrouwe J.E.J Bas Backer

Stinsenwei 8

8571 RJ Harich